Kom på besøg i skovenOmrådet omkring Hagenør er i forvejen fredet som en del af Naturpark Lillebælt, fordi man vil bevare det karakteristiske kystlandskab ned til Lillebælt. Lagdelingen omkring området repræsenterer mere end 10 millioner års aflejringer. Naturen beskrives ofte som mangfoldig, med vidt forskellige plantesamfund som f.eks. skovbryn, løvskov, ellemoser, strandeng, moser, eng og overdrev. Desuden er der et rigt dyre-, plante- og fugleliv.

Når man bevæger sig dybere ind i skoven, begynder stilheden at sænke sig. Her kan man høre fødderne, der går på grene og skovbunden. Og måske fuglekvidder i træerne. Man kan nok ikke komme tættere på naturen end det her.

Vores skov er en fredskov. De fleste danske skove er fredskov og fredskovpligten blev indført for ca. 200 år siden, for at sikre den fremtidige forsyning af træ efter at næsten al skov var blevet fældet i forbindelse med krige. Fredskov skal drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift.

Udsigten er helt unik og man kan udover marker og Lillebælt se såvel Fyn som de andre omkringliggende øer. Vores gæster er meget velkomne til at opleve skoven og se sig omkring og måske udvælge sig en gravplads blandt de høje bøgetræer.

Åben skov

Vi holder Åben Skov arrangementer hver d. 1 søndag i måneden. Læs mere her

DSC_6768

Sådan finder du vej
Der er parkeringsplads tæt på skoven, som ligger lige overfor Hagenørvej 63, 7000 Fredericia. Fra parkeringspladsen går der en lille trappe ned til Hagenørvej, og herefter krydser man græsmarken, som fører ind til skoven. Her bliver man mødt at nogle grønne skilte, som leder frem til både den lavt- og højtliggende afdeling med urnegravpladser. Træernes numre fremgår af de grønne skilte på det enkelte træ.

Vi glæder os til at vise dig vores smukke skov.